Leeftijdsdiscriminatie

 
  • Vergroot letter grootte
  • Standaard letter grootte
  • Verklein letter grootte
Home Actualiteit Uw klachten, een bloemlezing

Uw klachten, een bloemlezing

E-mail Print PDF

Op 29 september 2008 kregen wij een klacht over de nieuwe CAO in de kinderopvang per 1 januari 2009. In deze nieuwe afspraken wordt aan 50 plussers een extra vakantieperiode van 6 weken gegeven, bovenop de reguliere vakantiedagen. Dit leidt nu al tot een afwijzing bij een sollicitatieprocedure voor een 52 jarige sollicitant. Het kinderdagverblijf vond het heel jammer, want de 52 jarige SPWer had een goede indruk gemaakt, maar het budget liet deze extra 6 vrije weken niet toe.

In augustus en september 2008 bereikten ons diverse klachten over huurappartementen en leeftijd. Veel appartementen blijken speciaal voor 55 plussers te zijn, waardoor 55- voor een gesloten deur komen.

In diezelfde periode kwamen uitzonderlijk veel klachten over Postbank, andere banken en Visa kaart binnen. Hoewel steeds meer 65 plussers blijven werken en soms zelfs een eigen bedrijf opzetten of doorwerken als zelfstandige, lijken zij over weing kredietwaardigheid te beschikken. Met als excuus: U bent 65 geworden en dus niet langer gerechtigd uw krediet door te laten lopen, wordt deze "nieuwe' groep ouderen gesommeerd het krediet af te lossen of een veel hogere rente te gaan betalen. en dat terwijl de 65 plusser er financieel soms beter voorstaat dan de groep 55-65, zoals uit onderzoek (van o.a. Avans hogeschool Breda 2007) blijkt.

Ook jongeren hebben last van leeftijdsdiscriminatie. Jongeren onder de 24 jaar mogen geen lid worden van Greenwheels een "share a car "organisatie. Hoewel de jongeman van 21 al twee jaar zijn rijbewijs heeft en kan aantonen dat hij ervaring heeft en tot zelfs in Amerika gereden heeft, mag hij pas op zijn 24e lid worden van Greenwheels.

Nog steeds is de leeftijdsdiscriminatie van de Banenkranten van zowel Intermediair als de Volkskrant een veel voorkomende klacht. En ook bladen als Carp moet men boven een bepaalde leeftijd ervoor betalen. Bij Volkskrant en Intermediair is dat 44 jaar. Inmiddels blijkt uit cijfers over de samenstelling van de beroepsbevolking, dat de gemiddelde leeftijd, waarop men halverwege de loopbaan is rond de 42/44 is. De jeugd stroomt wat later in op de arbeidsmarkt en de oudere werkt tot 65 door. Het is dus de vraag welk percentage van de Volkskrantlezers van deze "gratis"service gebruik kan maken.

Diverse dagbladen besteedden rond 29 december jl. 2007 aandacht aan de protesten van de bonden tegen het voornemen van werkgevers om demotie voor oudere werknemers in de CAO van 2007 op te nemen.Zo demotie al opgenomen moet worden in een CAO, dan toch niet alleen voor oudere werknemers.Ook bij jongeren komt (te) zware werkbelasting voor. Deze uit zich in uitval en zelfs burn out. Men is vaak langdurig thuis en zou er wellicht ook bij gebaat zijn om een lichtere functie te vervullen. …..

Laatst aangepast ( maandag, 20 oktober 2008 14:22 )  

One Liners

 

Ooit werkte jong en oud gewoon naast elkaar.